Höghöjdsbana

Snart kan du svinga dig fram i linbanor och utmana din höjdskräck! Till våren 2021 inviger Upzone sin nya höghöjdsbana på Billingen.
Banan kommer att bestå av fyra olika banor: Kidzone, Fitnesszone, Adventurezone och Riskzone – alla med olika svårighetsgrad. Klättra från plattform till plattform 12 meter uppe bland trädtopparna, svinga dig i nät, balansera på vajrar och kasta dig linbanorna. Varje klättring börjar med en säkerhetsgenomgång så ingen ska behöva känna sig otrygg.

Mer information och bokning här