Foto: Jessica Bergstrand 0172

Billingebacken

Billingebacken med hotellet i bakgrunden.